Hlavním úkolem politika je prosazovat zájmy občanů,
zájmů je mnoho, občas nestíhám…
„Solidarita je nezbytná“, tvrdí někdy i pravicový volič,
především když něco potřebuje.
Mladí, krásní a úspěšní jsme jen na dobu určitou,
ostatní části života jsou většinou delší.

KDO JSEM

Když vzpomínám na období školní docházky, pak nejraději na bývalý Den Československé lidové armády, protože 6. říjen je zároveň dnem mých narozenin. Narodil jsem se sice 31 let po dobytí Dukelského průsmyku, ale moji spolužáci si tak jako já obě události spojili a den mého zrození si tak lépe zapamatovali a oslavovali jsme obé.

Dodnes se dívám z okna na „svou“ bývalou porodnici, ačkoliv uznávám, že současná restaurace představuje pro majitele výhodnější investici. Se Žabovřeskami je ostatně spjat celý můj dosavadní život. I gymnázium a vysokou školu jsem si vybíral podle vzdálenosti. Zatímco na Slovanské náměstí mě přijali, na právnické fakultě jsem již tak úspěšný nebyl, ale smířil jsem se s přijetím na filozofickou fakultu o jeden kilometr vzdálenější. Největší cestovatelské dobrodružství mi přineslo bezmála 10 let v roli pedagoga strávených na střední škole v Černovicích. Proto jsem s radostí uvítal své zvolení místostarostou a později i starostou opět v Žabovřeskách.

V roce 2012 se mi cesta do zaměstnání opět prodloužila, naštěstí jen o dvě zastávky, ale opačným směrem na KÚJmK na Žerotínovo náměstí. Tady úřaduji již pět let a jsem sám zvědav, jak dlouho bude pro mne tato adresa aktuální. To poněkud závisí i na vás.

CO CHCI

Chci žít ve společnosti, která umožňuje rozvoj lidské individuality a zároveň v nezbytné míře poskytuje solidaritu lidem, kteří ji potřebují.

Podporuji vyšší daňové slevy na děti, což vnímám jako solidaritu bezdětných, kteří si také starobní důchod zaslouží.

Usiluji o rozvoj sociálních služeb, které poskytují přímou péči jako systém solidarity ze strany mladých a zdravých, kteří možná také budou jednou staří a nemocní.

Chci rovný přístup ke všem poskytovatelům sociálních služeb bez ohledu na zřizovatele. Podmínkami jsou srovnatelná kvalita, efektivita a potřebnost.

Dostupné zdravotnictví je velkou výhodou Jihomoravského kraje a není možné ji obětovat soukromým zájmům.

Privatizace zdravotnictví je nebezpečná, protože veřejné zůstávají pouze nejdražší lékařské obory, o které nemá soukromý sektor zájem. Je pak snadné tvrdit, že soukromníci ve zdravotnictví jsou úspěšnější.

Krajské nemocnice jsou zárukou rozvoje vědy a inovací.

VÍCE

CO SI MYSLÍM

O lidech a politice.

Mravenci a podobný sociální hmyz to má snazší. Narodí se s instinktivním úkolem, který si celý život poctivě plní. Lidé na rozdíl od hmyzu používají rozum, takže chtějí svůj úděl aspoň občas změnit. Jinak než svobodnou volbou to nelze. Pokud nechceme žít jako mravenci v instinktivní totalitě, potřebujeme demokracii a s ní spojenou politiku. Tvrzení politika, že vlastně není politikem, je tedy jen jiná forma nabídky totality. Co člověk, to názor. Je tedy nutné názory sjednotit a prosadit. K tomu je nezbytně nutná širší skupina, např. politická strana. V této skupině se politické názory třídí a také se někdy zdlouhavě vybírají politici a lídři jako veřejní nositelé těchto názorů. Svobodné volby potom mají za úkol rozhodnout, které zájmy se prosadí více a které méně.

VÍCE

ČLÁNKY

13/12/2017

Křesadlo pro dobrovolníky

Jihomoravský kraj touto cenou poprvé ocenil dobrovolníky v různých oblastech lidských aktivit. Bylo příjemné se potkat s lidmi, kteří ví, že jakýkoliv malý úspěch je spojen s překonáním mnoha překážek a jeho nezbytnou podmínkou je důsledná empatie. (Pokračování textu…)

VÍCE
7/12/2017

Naši uživatelé absolvovali univerzitu třetího věku

Uživatelům domovů pro seniory jsme letos  připravili ve spolupráci s Masarykovou univerzitou 9 kurzů s celkovou anotací 108 vyučovacích hodin a předali jsme 153 osvědčení absolventům. Všechny kurzy se setkaly s velkým zájmem, největší oblibě se těšil kurz Trénování paměti a dalších kognitivních funkcí. (Pokračování textu…)

VÍCE
4/10/2017

Sfax a další kontakty s Afrikou

Naše jihomoravská delegace pod mým vedením navštívila ve dnech 12.-15.9. provincii Sfax v Tuniské republice. Podnět k této návštěvě dal v letošním březnu tuniský velvyslanec v Praze pan Selim Hammami, který našeho hejtmana informoval o zájmu provincie Sfax poznat Jihomoravský kraj. V delegaci ještě byli pánové Jan Nečas, předseda Výboru dopravy JMK, Oto Hrdlička z Hospodářské komory, Petr Hajný z firmy Hutira-Brno s.r.o. a zástupci Fakulty chemické VUT, paní Zuzana Burešová a pan Pavel Indruch. Jednalo se o typické smysluplné složení, protože kromě politiků se zúčastnili zástupci obchodu a univerzity. (Pokračování textu…)

VÍCE

NAPIŠTE MI

Jméno

E-mail

Zpráva