Hlavním úkolem politika je prosazovat zájmy občanů,
zájmů je mnoho, občas nestíhám…
„Solidarita je nezbytná“, tvrdí někdy i pravicový volič,
především když něco potřebuje.
Mladí, krásní a úspěšní jsme jen na dobu určitou,
ostatní části života jsou většinou delší.

KDO JSEM

Když vzpomínám na období školní docházky, pak nejraději na bývalý Den Československé lidové armády, protože 6. říjen je zároveň dnem mých narozenin. Narodil jsem se sice 31 let po dobytí Dukelského průsmyku, ale moji spolužáci si tak jako já obě události spojili a den mého zrození si tak lépe zapamatovali a oslavovali jsme obé.

Dodnes se dívám z okna na „svou“ bývalou porodnici, ačkoliv uznávám, že současná restaurace představuje pro majitele výhodnější investici. Se Žabovřeskami je ostatně spjat celý můj dosavadní život. I gymnázium a vysokou školu jsem si vybíral podle vzdálenosti. Zatímco na Slovanské náměstí mě přijali, na právnické fakultě jsem již tak úspěšný nebyl, ale smířil jsem se s přijetím na filozofickou fakultu o jeden kilometr vzdálenější. Největší cestovatelské dobrodružství mi přineslo bezmála 10 let v roli pedagoga strávených na střední škole v Černovicích. Proto jsem s radostí uvítal své zvolení místostarostou a později i starostou opět v Žabovřeskách.

V roce 2012 se mi cesta do zaměstnání opět prodloužila, naštěstí jen o dvě zastávky, ale opačným směrem na KÚJmK na Žerotínovo náměstí. Tady úřaduji již tři roky a jsem sám zvědav, jak dlouho bude pro mne tato adresa aktuální. To poněkud závisí i na vás.

CO CHCI

Chci žít ve společnosti, která umožňuje rozvoj lidské individuality a zároveň v nezbytné míře poskytuje solidaritu lidem, kteří ji potřebují.

Podporuji vyšší daňové slevy na děti, což vnímám jako solidaritu bezdětných, kteří si také starobní důchod zaslouží.

Usiluji o rozvoj sociálních služeb, které poskytují přímou péči jako systém solidarity ze strany mladých a zdravých, kteří možná také budou jednou staří a nemocní.

Chci rovný přístup ke všem poskytovatelům sociálních služeb bez ohledu na zřizovatele. Podmínkami jsou srovnatelná kvalita, efektivita a potřebnost.

Dostupné zdravotnictví je velkou výhodou Jihomoravského kraje a není možné ji obětovat soukromým zájmům.

Privatizace zdravotnictví je nebezpečná, protože veřejné zůstávají pouze nejdražší lékařské obory, o které nemá soukromý sektor zájem. Je pak snadné tvrdit, že soukromníci ve zdravotnictví jsou úspěšnější.

Krajské nemocnice jsou zárukou rozvoje vědy a inovací.

VÍCE

CO SI MYSLÍM

O lidech a politice.

Mravenci a podobný sociální hmyz to má snazší. Narodí se s instinktivním úkolem, který si celý život poctivě plní. Lidé na rozdíl od hmyzu používají rozum, takže chtějí svůj úděl aspoň občas změnit. Jinak než svobodnou volbou to nelze. Pokud nechceme žít jako mravenci v instinktivní totalitě, potřebujeme demokracii a s ní spojenou politiku. Tvrzení politika, že vlastně není politikem, je tedy jen jiná forma nabídky totality. Co člověk, to názor. Je tedy nutné názory sjednotit a prosadit. K tomu je nezbytně nutná širší skupina, např. politická strana. V této skupině se politické názory třídí a také se někdy zdlouhavě vybírají politici a lídři jako veřejní nositelé těchto názorů. Svobodné volby potom mají za úkol rozhodnout, které zájmy se prosadí více a které méně.

VÍCE

ČLÁNKY

23/6/2017

Pravidla financování sociálních služeb na rok 2018

Jedná se o systémový dokument, který určuje, jak se rozdělí téměř miliarda korun. U těchto systémů je problém s validní modelací, většinou se úspěšnost pozná až v praxi. Pak pokládám za moudré se poučit a pravidla vylepšit. Dalšími velkými  problémy jsou variabilita služeb a jejich počet (bezmála 300 poskytovatelů a 600 služeb), nutnost zachovat rovný přístup, různorodá struktura zřizovatelů (kraje, obce a neziskovky) a především nedostatek financí. (Pokračování textu…)

VÍCE
11/6/2017

Srdce v domě s novým zázemím

Naše krajská příspěvková organizace Srdce v domě pečuje o uživatele s mentálním handicapem a aktivně se zapojuje do procesu transformace. V rámci Dne otevřených dveří jsme zahájili provoz nové sluneční terasy a opraveného altánu v hodnotě půl miliónu korun z rozpočtu Jihomoravského kraje. Ředitel Srdce v domě Zbyněk Tureček také převzal nový sociální automobil od sponzorů, na které náš kraj přispěl částkou 50 tisíc. Jsem velmi rád, že se daří propojit aktivity naší příspěvkové organizace s komunitou obce Klentnice. (Pokračování textu…)

VÍCE
11/6/2017

Ukázka sportů handicapovaných

Nadace Emil s podporou Jihomoravského kraje představila v rámci sportovních her ukázku kolektivních sportů na vozíku. I přes úspěšnost střelby kolem 15 procent mě spoluhráč uklidnil, že ani Jiří Welsch nebyl lepší.:) Děti se nejvíce zapojily do florbalu a přítomným rodičům jsem připomněl náročnost práce všech zaměstnanců, kteří se sportovci pracují.  (Pokračování textu…)

VÍCE

NAPIŠTE MI

Jméno

E-mail

Zpráva